ДНІПРОПЕТРОВСЬКА   ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ТСО УКРАЇНИ
 
 
 

Наша адреса:
м.Дніпропетровськ,
вул.Серова 9
(0562) 745-33-32

 
 
 

Дружні сайти

 
 

Задачі Товариства

Основна мета Товариства - сприяння обороні України і підготовка своїх членів до праці й захисту Вітчизни. 

Основні завдання і напрямки діяльності оборонного Товариства визначені в Статуті ТСО України: 

 • патріотичне виховання членів оборонного Товариства, пропаганда серед населення Конституції і законів України про захист Вітчизни;
 • участь в підготовці спеціалістів для Збройних Сил, інших військових формувань України і кадрів масових технічних професій для народного господарства;
 • розвиток спортивно-технічних, прикладних та авіаційних видів спорту.
Обласна організація ТСО України будується за виробничо-територіальним принципом. 

Організаційну основу складають первинні організації, які об’єднуються в районні, міські та об’єднані райміські організації. 

Для виконання статутних завдань Товариство у встановленому законом порядку: 

 • спільно з органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями проводить виховання членів Товариства в дусі патріотизму, готовності до захисту Батьківщини і праці;
 • бере участь в підготовці спеціалістів для Збройних Сил і кадрів масових технічних професій;
 • сприяє розвитку технічних і прикладних видів спорту;
 • створює і вдосконалює навчально-матеріальну і спортивну базу (тири, аеродроми, мотодроми та інше);
 • здійснює необхідну господарську, комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій з статусом юридичної особи.
В обласній організації створено і функціонують: 

 • 9 автомобільних і технічних шкіл;
 • 1 радіотехнічна школа;
 • 20 районно-спортивних і міських клубів;
 • 1 авіаційно-спортивний клуб;
 • 1 дитячо-юнацька спортивно-технічна школа.
Для виконання статутної діяльності обласна організація ТСО України має: більш ніж 200 оснащених кабінетів і лабораторій для проведення практичних занять, 150 комп’ютерів, більше 700 одиниць автомобільної техніки, 23 автодроми, 1 аеродром. 

В області щорічно готується більше 17 тисяч спеціалістів для Збройних Сил та народного господарства України по 26 ліцензованим спеціальностям. 

Приоритетними напрямками практичної діяльності організацій ТСО України всіх рівнів на теперішній час та перспективу вважається щорічне підвищення обсягів підготовки, фахівців, розширення географії та спектру професій, які мають попит у кожному регіоні. 

Подальший розвиток інноваційної діяльності, використання при навчанні комп’ютерної техніки та мультимедійних систем, автоматизованого обладнання і наочної агітації дає можливість ефективно і в короткі строки оволодіти правилами дорожнього руху і готувати висококваліфікованих водіїв та фахівців інших спеціальностей. Членство в Товаристві
Порядок вступу до оборонного Товариства, права та обов’язки громадян викладені в Статуті Товариства сприяння обороні України (ТСО України). 

Членом Товариства може стати будь-який громадянин України, який досяг 14 років, визнає Статут і сплачує членські внески. 

Членство в Товаристві може бути індивідуальним і колективним. 

Прийом у індивідуальні члени Товариства проводиться комітетом (зборами) первинної організації за заявою громадянина. 

Вихід з Товариства здійснюється за власним бажанням або за рішенням комітету (зборів). 

Колективними членами Товариства можуть стати трудові колективи підприємств, організацій, навчальних закладів та інші організації. 

Оформлення колективного членства в Товаристві та його припинення здійснюється за рішенням колективу, організації. 


© 2008-2021 ТCO України
в Дніпропетровській області
 
   
Роман Радченко (дизайн)  


Головна Написати листа Додати у вибране Мапа сайту